супрацьдзеянне карупцыі

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом заседания

комиссии по противодействию коррупции

Гродненской областной инспекции

Дзяржстандарту

ад 28.12.2021 №3

План работы комиссии по противодействию коррупции

у Гродзенскай абласной інспекцыі Дзяржстандарту

(далей – інспекцыя) на 2022год

назва мерапрыемстватэрмін выкананнявыканаўцы
1. Правядзенне пасяджэнняў камісіі па супрацьдзеянні карупцыі.июнь 2022 декабрь 2022Начальник инспекции  
2. Контроль за своевременным представлением деклараций о доходах и имуществе государственными служащими и членами их семей.да 1 марта 2022 годаНачальнік службы інфармацыйна-аналітычнай і прававой работы, старший инспектор по правовой работе службы информационно-аналитической и правовой работы
3. Проведение лекции (семинара) по вопросам предупреждения совершения коррупционных правонарушений с участием специалистов правоохранительных или иных государственных органовпервое полугодие 2022 годаНачальник инспекции  
4.Осуществление проверки знаний основных положений антикоррупционного законодательства при аттестации работников инспекцииянварь 2022 годаатэстацыйная камісія
5. У мэтах прадухілення сітуацый, пры якіх асабістыя інтарэсы работніка, яго жонкі (жонка), блізкіх сваякоў або сваякоў ўплываюць альбо могуць паўплываць на належнае выкананне гэтым работнікам сваіх працоўных абавязкаў пры прыняцці ім рашэння або ўдзеле ў прыняцці рашэння або здзяйсненні іншых дзеянняў па працы, пазбягаць прызначэння мужа і жонкі, блізкіх сваякоў на пасады, праца ў якіх звязана з непасрэднай падпарадкаванасцю або падкантрольнасцю аднаго з іх іншаму (за выключэннем выпадкаў, калі такая забарона прама усталяваны заканадаўствам). Магчымасць кожнага такога прызначэння разглядаць на пасяджэнні антыкарупцыйнай камісіі з прыняццем матываванага рашэнняпастаяннаНачальнік службы інфармацыйна-аналітычнай і прававой работы, старший инспектор по правовой работе службы информационно-аналитической и правовой работы, комиссия по противодействию коррупции
6. Проведение инвентаризации активов, обязательств и драгоценных металлов в целях документального подтверждения наличия, состояния и оценки активов (в том числе неучтенных).декабрь 2022 годаГлавный бухгалтер группы бухгалтерского учёта и отчетности, комиссия по проведению годовой инвентаризации
7. Ў парадку, устаноўленым артыкулам 21 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб барацьбе з карупцыяй», дзяржаўных службовых асоб пісьмова паведамляць кіраўніку аб узнікненні або магчымасці ўзнікнення канфлікту інтарэсаў у сувязі з выкананнем службовых (працоўных абавязкаў)  пастаяннаРуководители структурных подразделений инспекции
8. Обобщение и анализ информации о нарушениях антикоррупционного законодательства, поступившей из правоохранительных и контролирующих органов, иных государственных органов и организацийпо мере поступления информацииКомиссия по противодействию коррупцию
9.   Анализ обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупционных проявлений в сфере деятельности инспекции. При поступлении такой информации незамедлительно информировать комиссию по противодействию коррупциипастаяннаКомиссия по противодействию коррупцию    
10.Па кожным выяўленым парушэння заканадаўства аб барацьбе з карупцыяй разглядаць пытанне аб адказнасці як асоб, якія парушылі заканадаўства, так і асоб, бяздзейнасць якіх спрыяла гэтаму парушэнняпастаяннаКомиссия по противодействию коррупцию
11.Внесение предложений для включения в план работы комиссии по противодействию коррупции Госстандарта на 2023 годдекабрь 2022 Камісія па супрацьдзеянні карупцыі
12.Разработка и утверждение Плана работы комиссии по противодействию коррупции в инспекции на 2023 годдекабрь 2022Камісія па супрацьдзеянні карупцыі