адміністрацыйныя працэдуры

Адміністрацыйныя працэдуры па зваротах грамадзян

Пералік адміністрацыйных працэдур, выконваемых Гродзенскай абласной інспекцыяй Дзяржстандарту па зваротах грамадзян за выдачай даведак або іншых дакументаў: 

адміністрацыйныя працэдуры

2.1. выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі
дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:


памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:
5 дзён з дня звароту

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), выдаюцца (прыманага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
бестэрмінова

службовая асоба, адказнае за ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры:
Старшы інспектар па прававой рабоце Чарапко Н.В.

2.2. Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасады
дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:


памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:
5 дзён з дня звароту

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), выдаюцца (прыманага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
бестэрмінова

службовая асоба, адказнае за ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры:
Старшы інспектар па прававой рабоце Чарапко Н.В.

2.3. Выдача даведкі аб перыядзе працы, службы
дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:


памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:
5 дзён з дня звароту

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), выдаюцца (прыманага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
бестэрмінова

службовая асоба, адказнае за ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры:
Старшы інспектар па прававой рабоце Чарапко Н.В.

2.4. Выдача даведкі аб памеры заработнай платы (грашовага забеспячэння, штомесячнае грашовае забеспячэнне)
дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:


памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:
5 дзён з дня звароту

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), выдаюцца (прыманага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
бестэрмінова

службовая асоба, адказнае за ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры:
вядучы бухгалтар Трахимик Н.В.

2.5. Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах
дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:
пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу лісток непрацаздольнасці даведка аб памеры заработнай платы – у выпадку, калі перыяд, за які вызначаецца сярэднядзённы заробак для прызначэння дапамогі, складаецца з перыядаў работы ў розных наймальнікаў

памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:
10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту цi прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, – 1 месяц

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), выдаюцца (прыманага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
тэрміну, ўказаны ў лістку непрацаздольнасці

службовая асоба, адказнае за ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры:
Галоўны бухгалтар Салаўёва И.Г.

2.6. Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці
дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:
заяву, пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу даведка аб нараджэнні дзіцяці – у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці – у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь пасведчання аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшыя за 18 гадоў (ўяўляюцца на ўсіх дзяцей) копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) (далей – ўсынаўленне) – для сем'яў, ўсынавілі (ўдачарыць) (далей – ўсынавілі) дзяцей выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцелю) (далей – ўсынавіцелі), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, – в случае необходимости определения места назначения пособия копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака или иной документ, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, – для няпоўных сем'яў копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:
10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), выдаюцца (прыманага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
адначасова

службовая асоба, адказнае за ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры:
Галоўны бухгалтар Салаўёва И.Г.

2.8. Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці
дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:
заяву пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі выпіскі (копіі) з працоўных кніжак заяўніка і жонка заяўніка або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, – для няпоўных сем'яў пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:
10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), выдаюцца (прыманага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
адначасова

службовая асоба, адказнае за ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры:
Галоўны бухгалтар Салаўёва И.Г.

2.9. Прызначэнне дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў
дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:
заяву пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу пасведчання аб нараджэнні дзяцей (пры выхаванні ў сям'і дваіх і больш непаўналетніх дзяцей – не менш за два пасьведчаньняў аб нараджэньні) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такіх сведчанняў) копія рашэння суда аб усынаўленні – для сем'яў, усыновивших детей копия решения местного исполнительного и распорядительного органа об установлении опеки (папячыцельства) – для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці пасведчанне інваліда альбо зняволенне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі – для дзіцяці- інваліда ва ўзросце да 3 гадоў пасведчанне пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый – для грамадзян, пастаянна (пераважна) якія пражываюць на тэрыторыі, подвергшейся радиоактивному загрязнению в зоне последующего отселения или в зоне с правом на отселение свидетельство о заключении брака – у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, – для няпоўных сем'яў даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам даведка аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі – пры афармленні водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членам сям'і або сваяком дзіцяці даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты – у выпадку змены месца выплаты дапамогі

памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:
10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), выдаюцца (прыманага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
па дзень дасягнення дзіцем узросту 3 гадоў

службовая асоба, адказнае за ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры:
Галоўны бухгалтар        Салаўёва И.Г.

2.9(1). Прызначэнне дапамогі сем'ям на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў у перыяд выхавання дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў
дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:
заяву пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу два пасведчання аб нараджэнні: адно на дзіця ва ўзросце да 3 гадоў і адно на дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такіх сведчанняў) даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам, – ўяўляецца на дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў, навучэнца ва ўстанове адукацыі (у тым ліку дашкольнага) копія рашэння суда аб усынаўленні – для сем'яў, усыновивших детей копия решения местного исполнительного и распорядительного органа об установлении опеки (папячыцельства) – для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, – для няпоўных сем'яў даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах, – для асоб, якім дапамога па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў прызначаецца з дня, наступнага за днём заканчэння перыяду вызвалення ад працы (службы), вучобы, устаноўленага лістком непрацаздольнасці па цяжарнасці і родах выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты – у выпадку змены месца выплаты дапамогi або прызначэння дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў іншаму сваяку ці члену сям'і дзіцяці (дзяцей), якія знаходзяцца ў водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў і якія не з'яўляюцца дзіцяці (дзецям) маці (мачахай) або бацькам (айчымам)

памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:
10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), выдаюцца (прыманага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
на тэрмін да даты наступлення абставінаў, цягнуць спыненне выплаты дапамогі

службовая асоба, адказнае за ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры:
Галоўны бухгалтар        Салаўёва И.Г.

2.12. Прызначэнне дапамогі на дзяцей, старэйшых за 3 гадоў з асобных катэгорый сем'яў
дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:
заяву пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу пасведчання аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (ўяўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такіх сведчанняў) копія рашэння суда аб усынаўленні – для сем'яў, усыновивших детей копия решения местного исполнительного и распорядительного органа об установлении опеки (папячыцельства) – для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці пасведчанне інваліда альбо зняволенне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі аб усталяванні інваліднасці – для дзіцяці- інваліда ва ўзросце да 18 гадоў пасведчанне інваліда – для маці (мачахі), бацькі (айчыма), ўсынавіцеля, апекуна (папячыцеля), якiя з'яўляюцца iнвалiдамi даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу – для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу даведка аб накіраванні на альтэрнатыўную службу – для сем'яў грамадзян, якія праходзяць альтэрнатыўную службу пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, – для няпоўных сем'яў копія рашэння суда аб устанаўленнi бацькоўства – для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу, сем'яў грамадзян, якія праходзяць альтэрнатыўную службу даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам (прадстаўляецца на ўсіх дзяцей, на дзяцей, старэйшых за 14 гадоў прадстаўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года) выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць звесткi аб атрыманых даходах за 6 месяцаў года, папярэднічае году звароту, – для працаздольнага бацькі (айчыма) ў поўнай сям'і, з бацькоў у няпоўнай сям'і, ўсынавіцеля, апекуна (папячыцеля) даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты – у выпадку змены месца выплаты дапамогі

памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:
10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), выдаюцца (прыманага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
па 30 чэрвеня або па 31 снежні каляндарнага года, у якім прызначанае дапаможнік, альбо па дзень дасягнення дзіцем 16-, 18-гадовага ўзросту

службовая асоба, адказнае за ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры:
Галоўны бухгалтар        Салаўёва И.Г.

2.13. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе хворага дзіцяці ва ўзросце да 14 гадоў (дзіцем- інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў)
дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:
лісток непрацаздольнасці

памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:
10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, – 1 месяц

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), выдаюцца (прыманага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
тэрміну, ўказаны ў лістку непрацаздольнасці

службовая асоба, адказнае за ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры:
Галоўны бухгалтар        Салаўёва И.Г.

2.14. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці або іншай асобы, фактычна ажыццяўляе догляд дзiцяцi
дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:
лісток непрацаздольнасці

памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:
10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, – 1 месяц

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), выдаюцца (прыманага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
тэрміну, ўказаны ў лістку непрацаздольнасці

службовая асоба, адказнае за ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры:
Галоўны бухгалтар        Салаўёва И.Г.

2.16. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыі
дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:
лісток непрацаздольнасці

памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:
10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, – 1 месяц

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), выдаюцца (прыманага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
тэрміну, ўказаны ў лістку непрацаздольнасці

службовая асоба, адказнае за ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры:
Галоўны бухгалтар        Салаўёва И.Г.

2.18. Выдача даведкі аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты
дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:
пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:
5 дзён з дня звароту

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), выдаюцца (прыманага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
бестэрмінова

службовая асоба, адказнае за ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры:
Галоўны бухгалтар        Салаўёва И.Г.

2.19. Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі
дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:


памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:
5 дзён з дня звароту

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), выдаюцца (прыманага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
бестэрмінова

службовая асоба, адказнае за ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры:
Галоўны бухгалтар        Салаўёва И.Г.

2.20. Выдача даведкі аб утрыманні аліментаў і іх памеры
дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:
пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:
5 дзён з дня звароту

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), выдаюцца (прыманага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
бестэрмінова

службовая асоба, адказнае за ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры:
Галоўны бухгалтар        Салаўёва И.Г.

2.24. Выдача даведкі аб адсутнасці забеспячэння дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем
дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:


памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:
5 дзён з дня звароту

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), выдаюцца (прыманага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
бестэрмінова

службовая асоба, адказнае за ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры:
Старшы інспектар па прававой рабоце Чарапко Н.В.

2.25. Выдача даведкі аб знаходжанні ў водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў
дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:


памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:
5 дзён з дня звароту

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), выдаюцца (прыманага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
бестэрмінова

службовая асоба, адказнае за ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры:
Старшы інспектар па прававой рабоце Чарапко Н.В.

2.29. Выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах
дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:
пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:
3 дзён з дня звароту

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), выдаюцца (прыманага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
бестэрмінова

службовая асоба, адказнае за ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры:
Галоўны бухгалтар        Салаўёва И.Г.

2.35. Выплата дапамогі на пахаванне
дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:
заяву асобы, які ўзяў на сябе арганізацыю пахаваньня памерлага (загінулага) пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу заяўніка даведка пра смерць – у выпадку, калі смерць зарэгістраваная ў Рэспубліцы Беларусь пасведчанне аб смерці – у выпадку, калі смерць зарэгістраваная за межамі Рэспублікі Беларусь пасведчанне аб нараджэнні (пры яго наяўнасці) – у выпадку смерці дзіцяці (дзяцей) даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з'яўляўся навучэнцам, – у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў

памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:
1 працоўны дзень з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), выдаюцца (прыманага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
адначасова

службовая асоба, адказнае за ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры:
Галоўны бухгалтар        Салаўёва И.Г.

2.44. Выдача даведкі аб невыдзяленні пуцёўкі на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне ў бягучым годзе
дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:
пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу
памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:
5 дзён з дня звароту

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), выдаюцца (прыманага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
бестэрмінова

службовая асоба, адказнае за ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры:
Старшы інспектар па прававой рабоце Чарапко Н.В.

18.7. Выдача даведкі аб наяўнасці або аб адсутнасці выканаўчых лістоў і (або) iншых патрабаванняў аб спагнанні з асобы запазычанасці па падатках, іншым даўгах і абавязацельствах перад Рэспублікай Беларусь, яе юрыдычнымі і фізічнымі асобамі для вырашэння пытання аб выхадзе з грамадзянства Рэспублікі Беларусь
дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:
заяву пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:
5 рабочых дзён з дня падачы заявы, а пры неабходнасці правядзення спецыяльнай (у тым ліку падатковай) праверкі, запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), выдаюцца (прыманага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
6 месяцаў

службовая асоба, адказнае за ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры:
Галоўны бухгалтар        Салаўёва И.Г.

18.13. Выдача даведкі аб даходах, вылічаных і ўтрыманых сумах падаходнага падатку з фізічных асоб
дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:
пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры:
у дзень звароту

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), выдаюцца (прыманага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры:
бестэрмінова

службовая асоба, адказнае за ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры:
Галоўны бухгалтар        Салаўёва И.Г.